Traducció no oficial gentilesa de Google

EXPOSICIONS VIRTUALS

Una de la funció essencial de l’arxiu  municipal és la difusió del patrimoni documental local, adreçada tant als investigadors com als ciutadans en general.

Una línia de difusió és l’organització d’exposicions virtuals de documents d’arxiu a partir d’un eix temàtic i amb un format de presentació àgil del fons documental que gestiona i conserva l’ arxiu municipal.

Una aproximació dels continguts del patrimoni documental local amb la intenció de contribuir a suscitar l’interès necessari per conèixer-lo millor i, si escau, investigar-lo.