Traducció no oficial gentilesa de Google

Inici > Exposicions Virtuals > El mercat i les fires, essència de Martorell

El mercat i les fires, essència de Martorell

Aquesta exposició us descobrirà l’origen del mercat de Martorell i la seva relació amb l’origen mateix del nostre poble.

Martorell apareix per primer cop en un document del Cartulari del monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 1032 i ho fa ja com a lloc de mercat. Un dels més antics de la Catalunya medieval. Amb la denominació FORUM MARTORELIUM (el mercat de Martorell) el text fa referència a l’església de Santa maria, situada al peu del castell de Rosanes, al costat de l’esmentat mercat.

El document en deixa constància: Martorell neix com un lloc de mercat, entre els rius Anoia i Llobregat, en una important cruïlla de camins. Un mercat que forma part del conjunt que s’esmenta a la documentació de manera regular des de finals del segle X i, amb més intensitat, a partir del segle XI.

Les excavacions arqueològiques a la plaça De l’església el 1987 van permetre l’estudi d’aquest antic espai de mercat i descobrir restes de sitges per emmagatzemar gra, alguns murs i restes de l’antic camí empedrat.

L’estructura urbana del nucli medieval de Martorell respon clarament a la importància del lloc com a mercat. L’eixamplament de cap a una banda del camí i l’existència dels porxos, enderrocats a començaments del segle XX, responien a les necessitats de l’activitat comercial.

Però no hem de limitar a la identificació amb la celebració setmanal actual, sinó que està lligada també a activitats de més transcendència com són la celebració de fires.

Al llarg del temps tenim diverses notícies que ens parlen de l’evolució de l’activitat mercadera. El 1422 la reina Maria, esposa d’Alfons el Magnànim, autoritza la celebració d’una segona fira, pel que sabem de l’existència d’una altra d’anterior. Efectivament, la més antiga se celebrava per Sant Bartomeu, a finals de mes d’agost, i tenia lloc al peu del Pont del diable. Aquesta fira, de caràcter marcadament agrícola i ramader, es va celebrar fins al 1967, quan es va perdre definitivament. Contràriament, la Fira de Sant Marc, institucionalitzada el 1422 ha esdevingut festivitat de referència i la continuem celebrant, el mes d’abril, com també la celebració del mercat setmanal que manifesta la vitalitat comercial de la Vila, i que encara avui se celebra.

CRÈDITS

Idea orginal: Andrea Rovira Bordonau

Coordinació i selecció de documents: Personal del servei d’Arxiu Municipal de Martorell

Redacció dels textos: Andrea Rovira Bordonau i Fran Almécija Mora

Col·laboracions: Agraïm la col·laboració del Centre d’Estudis Martorellencs que han autoritzat la reproducció dels documents i fragments d’informació que s’han recollit en aquesta exposició virtual

Nota: exposició inaugurada el 5 de juny 2024, setmana internacional dels arxius.