Traducció no oficial gentilesa de Google

CATÀLEG EN LÍNIA

En aquest apartat podrà accedir de manera lliure i gratuïta als documents digitalitzats o a les metadades descriptives que l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) custodia. A poc a poc s’estan posant a la vostra disposició els documents que custodiem. És una feina immensa que es realitza de manera planificada i establint prioritats.

El catàleg permet consultar, per mitjà de la cerca simple o avançada, milers de descripcions de documents custodiats a l’AMM i descarregar-ne les imatges quan estiguin disponibles.

Per garantir els drets de propietat intel·lectual i d’explotació de les imatges, les sol·licituds de reproducció per a usos comercials, de publicació i difusió s’han de sol·licitar directament al centre d’arxiu on es conservi l’original.

Des de l’AMM s’està treballant per oferir el major nombre de documents digitalitzats que puguin ser posats a disposició de tota la ciutadania, com la cartelleria que tenim o els padrons d’habitants municipals, que en aquests moments es troben en fase de buidatge dins el projecte Xarxes

Vols fer una consulta?