Traducció no oficial gentilesa de Google

SOL·LICITUD DE CONSULTA

La consulta de documents es regeix pel que determina la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Qualsevol persona major de 16 anys pot venir lliurement i consultar de manera gratuïta tots els documents originals i recursos d’informació que siguin del seu interès.

Cal recordar que alguns documents són d’accés restringit o reservat perquè comporten un perjudici per a la seguretat pública, la investigació d’infraccions, la confidencialitat en els procediments, els drets dels menors, la intimitat i altres drets privats, el secret professional i si la informació té la condició de protegida.

 

Com s’ha de sol·licitar?

Cal sol·licitar per escrit la documentació que es vulgui consultar a través de qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat (electrònic o presencial). El temps màxim de tramitació és d’1 mes.

Podeu emplenar la sol·licitud d’accés a la informació pública des del portal de tràmits

 

Consulta presencial

Per accedir a la sala de consulta cal cita prèvia en horari de 8-15h de dilluns a divendres.

El personal de l’AMM us podrà atendre de manera personalitzada en el vostre procés de recerca i resoldre dubtes sobre qualsevol dels fons conservats

 

Consulta telemàtica

Per una banda posem a la disposició de la ciutadania documents i dades que custodiem a l’AMM a través de mitjans electrònics: Consulta en línea (enllaç al punt I del web)

I per l’altra facilitem la consulta dels seus propis expedients administratius tramitats amb l’Ajuntament de Martorell, a través de la seva carpeta del ciutadà