Traducció no oficial gentilesa de Google

DONACIONS I INGRESSOS DOCUMENTALS

ENRIQUIM EL PARTIMONI

Una de les funcions de l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) és preservar el patrimoni documental de Martorell. Per tant, l’Arxiu està obert a acceptar fons d’interès per a la història, la cultura i el patrimoni de la vila, ja siguin fons personals o familiars, empresarials, d’associacions o entitats, fotogràfics, etc.

Qualsevol persona, família, entitat o empresa que posseeixi un document, fons o col·lecció que sigui d’interès com a patrimoni documental de Martorell pot procedir a contactar amb l’AMM a través del següent formulari i així regular jurídicament el possible traspàs de documentació, ja sigui per cessió o donació.

Procedir a fer aquest traspàs de documentació garantirà la seva correcta conservació, s’hi aplicarà processos de restauració, si escau, se’n farà el tractament arxivístic i es vetllarà per la seva difusió posant-lo a l’abast dels ciutadans.

Construïm junts Martorell