Traducció no oficial gentilesa de Google

NORMATIVA INTERNA

A continuació podreu trobar la normativa interna.

Normativa general

Reglament

Política de gestió documental (inclou la gestió dels documents electrònics)

Administració electrònica i gestió de documents electrònics

Ordenança

Protocol digitalització

Classificació i descripció

QCFIM

Esquema de metadades

Transferència i ingressos de documents

Instrucció Tècnica. Transferència d’expedients en paper

Instrucció Tècnica. Transferència d’expedients electrònics

Donacions i cessions

Avaluació i eliminació de documents

Registre d’eliminacions

Calendari de conservació