Traducció no oficial gentilesa de Google

Inici > Coneixent Martorell > Hospital de Sant Joan

Hospital de Sant Joan

L’hospital de Sant Joan, també conegut com a hospital de malalts pobres, va ser fundat per Guilleuma de Castellvell el 1205. Ubicat a extramurs de la vila, a l’actual carrer Pere Puig, en un indret proper al Pont del Diable, albergava els homes en camí i feia atenció a les necessitats dels pelegrins i vianants de pas per Martorell.

La capella

La capella, dedicada a Sant Joan, ha estat l’únic element que ha arribat fins als nostres dies i ja es menciona per primer cop l’any 1313, bé que devia existir de molt abans.

Es tracta  d’un edifici d’estil gòtic que consta d’una sola nau de planta rectangular, sense absis diferenciat, coberta amb volta, tot i que originàriament els arcs de la nau sustentaven la coberta de bigues. De la reforma que es va dur a terme a l’antic hospital de Sant Joan, durant el segle XVIII,  nomes es conserva la façana dues arcades ogivals.

Canvis d’ubicació

El segle XIX el convent de Caputxins fou cedit a l’Ajuntament de Martorell, per la reina Maria Cristina,  amb finalitats benèfiques i d’instrucció.  L’Hospital de Sant Joan fou traslladat a l’antic convent de Caputxins, on hi va romandre entre els any 1835 i 1868.

El 3 d’abril de 1845, en el testament d’en Ramon Llosellas s’establia que part del seu patrimoni fos llegat al seu germà, Joaquim Lloselles, amb la condició que en  el cas que aquest morís sense fills o que aquets fossin massa petits per testar, el seu llegat passés a favor de l’Hospital de Martorell.

Joaquim Llosellas no va tenir fills, i va morir l’any 1859. Aleshores la Junta Municipal de Beneficència va reclamar la possessió del patrimoni que els havia llegat Ramon Llosellas, però els seus hereus s’hi van oposar i va començar un litigi entre les dues parts que duraria quasi deu anys.

Finalment va guanyar la Junta de beneficència, pel que l’any 1868 l’Hospital era traslladat als terrenys  d’en Ramon Llosellas i Ros de Vilaplana, situats en el carrer que actualment porta el seu nom, antic carrer del Vall.

Allà va romandre fins que l’augment de població  va fer traslladar, el 1969, l’Hospital a  l‘edifici actual  situat a l’ Avda Felix Durán i Cañameras, des d’on dona servei a les localitats de MartorellSant Andreu de la BarcaPallejàOlesa de MontserratEsparregueraAbreraCollbatóSant Esteve Sesrovires i Castellví de Rosanes a la comarca del Baix LlobregatGelida i Sant Llorenç d’Hortons a l’Alt PenedèsMasquefa i El Bruc a l’Anoia; i a les urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca de Castellbisbal, al Vallès Occidental.

Actualment L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell és un centre sanitari de caràcter públic que també es coneix com Hospital Comarcal Sant Joan de Déu, Hospital Comarcal de Martorell o simplement Hospital de Martorell.

Seu actual de l’AMM

En l’actualitat els terrenys de l’antic hospital estan ocupats per la plaça Mare Sant Ramon i la seu de l’Arxiu Municipal de Martorell, on  ha estat rehabilitat i conserva una part dels components arquitectònics originals, així com la sala amb arcades i volta catalana, visibles des del carrer Mur.Visió generl de la plaça Mare Sant Ramon

Originàriament es va elaborar un projecte per crear dos edificis amb un pati central, un dels quals seria escola, però la construcció de l’escola La Mercè a l’altra banda del carrer va aturar aquesta planificació.

Relació d’Ubicacions

– C.  Pere Puig 61 de l’any 1205 i fins l’any 1835

– Antic  Convent de Caputxins entre els anys 1835 i 1868

– C. Lloselles 46 des de l’any 1868 i fins 1969

– Av. Mancomunitats Comarcals, 1 des de 1969 i fins a l’actualitat.

Localització

Expedients :

01544/03 (1876) Projecte Hospital i escola per a la Vila de Martorell

00497/01 (1964)  Sol·licitud d’ajut econòmic per a construcció Hospital – Asil

01566/03 (1967) Pressupost extraordinari B/7 de construcció del Centre Comarcal Sanitari

00900/02 (1968) Programes d’actes de l’aniversari “Alliberament de la Vila” i del dia de l’Hospital anys: 1968-1973-1974-1978-1979-1981-1984-1989 al 1997, falta 1991

04982/01 (1969) Permuta de béns de l’Ajuntament amb béns de la Junta de Patrons de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

00436/53 (1972)  Aprovació projecte i plec condicions treballs adaptació aules Centre de Cultura i antic Hospital del C . Lloselles 46

00436/64 (1972)  Adjudicació treballs adaptació sala edifici antic hospital C. Lloselles 46

00412/08 (1975)  Pressupost diversos treballs pintura Hospital Sant Joan de Déu

00412/09 (1975)  Adjudicació obres construcció mur i tanca Hospital de Sant Joan de Déu

00413/12 (1975) Aprovació pressupost treballs pintura edifici antic Hospital C. Lloselles 46

00343/02 (1982) Informe possibilitat modificació Reglament Hospital. Consten les fotocòpies    de l’antic reglament de l’any 1909

00123/01 (1983) Actes Junta Patrons Hospital Sant Joan de Déu 1983-58 i 1987

00239/09 (1984) Llicència obres ampliació i reforma Hospital

00912/01 (1987) Llicència obres d’ampliació i reforma edifici Hospital  primera fase

00519/04 (1989) Llicència d’obres d’ampliació i reforma Hospital Sant Joan de Deu

02260/02 (1990) Contractació de règim especial per les obres d’enderrocament de part de l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan de Déu C. Lloselles, 46

00805/09 (2014) Proposta de designació del nou representant municipal en les Juntes de Patrons de la Fundació Benefico – privada Hospital Sant Joan de Déu

A banda d’aquests expedient, també tenim el fons històric de l’Hospital de Sant Joan, pendent de descripció (compacte 19 esquerra).

 

 

 

Construïm junts Martorell