Traducció no oficial gentilesa de Google

Inici > Coneixent Martorell > Exposició Història de Ràdio Martorell

Exposició Història de Ràdio Martorell

Aquesta exposició us descobrirà la història de Ràdio Martorell, així com algunes curiositats.

Les emissions radiofòniques a Martorell s’inicien  el dia 30 d’abril de l’any 1950. Es va poder sintonitzar la radiació d’un programa de proves amb música, comentaris d’actualitat local, entrevistes, etc. Tot des d’una ràdio preparada per “Frente de Juventudes”, muntada en una capsa de cigars i dues làmpares. L’expèriencia va ser molt positiva així que un anys després, el 29 d’abril de 1951 es posa en marxa l'”Estació-Escola EFJ-3″ del Frente de Juventudes-Radio Martorell-Emisora Comarcal”, la primera emissió oficial de ràdio local. En un començament les emissions es van limitar als dissabtes i diumenges, ampliant-ne l’horari a vuit hores diàries. L’any 1955 es va publicar la primera estadística. Des de la fundació s’havia emès 7416 hores, repartides en 6647 hores de programacio musical i les 653 hores d’emissions parlades  que representaven més de 2000 hores de treball. El 1960 es reestructura l’organització de les emissores del “Frente de Juventudes” i es forma la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR). En aquesta xarxa s’integren 58 emissores, Ràdio Martorell passa a denominar-se “Radio Juventud de Martorell-CAR 206”. En el seu període d’existència van destacar programes com “Antena alegre”,”Ventana al mundo”, “Cita con las estrellas”, “Voces juveniles”, “Martorell vinícola”,”Hojas del calendario”, etc. Les emissions es van interrompre el juliol de 1965, ja que en l’ordre del Ministerio de Información y Turismo de 12 d’abril que regulava les emissores que podien continuant emetent en OM no figurava la ràdio de Martorell, i la possibilitat de passar a FM es va desestimar pel seu alt cost i no comptar amb el pressupost necessari.  El 27 de juliol de 1967 es tanquen definitivament les emissions de Ràdio Joventut de Martorell. ( La Vanguardia Española. 26/08/1967. <http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1967/08/26/LVG19670826-004.pdf>).

El juny de 1979 comencen les emissions d’una nova emissora “Ràdio Lliure de Martorell”. Amb mitjans molt precaris, amb material de segona mà o fabricat per ells mateixos van poder emetre amb un emissor d’un wat, un barrejador de tres pistes, 2 plats giradiscs, un radiocassette, un auricular telefònic, un micròfon de casset i una antena vella de televisió modificada, amagada al costat d’una xemeneia. La seva programació era majoritàriament musical. La inversió que calia fer per canviar de freqüència , molt saturada amb noves emissores que començaven a emetre, era molt elevada i es va decidir plegar i suspendre les emissions el mes de març de 1981.

Als anys 80 van coexistir dues emissores de ràdio a Martorell. La ràdio pública gestionada per l’ajuntament, però també una de privada, gestionada per una empresa periodística local. El dia 17 d’abril de 1982 començaven les emissions en proves d’una nova sintonia: Ràdio Nova Antena que es va inaugurar coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Les seves emissions només van durar tres anys, suspenent-les definitivament el dia 3 de març de 1985 per problemes econòmics.

L’actual Ràdio Martorell començava les seves primeres emissions aquest mateix any, el 26 d’abril de 1981 (abans va funcionar uns dies en període de proves), coincidint amb la Fira de Primavera, una de les festes locals més importants. No serà fins al dia 1 de juny quan començaven les emissions regulars. En aquests moments només comptava amb una potència 32 watts. Les instal·lacions de Ràdio Martorell en aquells moments eren molt modestes, amb un locutori i una sala annexa que tenia en el mateix espai el control de so, la redacció i el dipòsit de programes i la discoteca. Dos anys després l’emissora es modernitzava i s’ampliava: s’afegien nous locutoris i una unitat mòbil que permetia l’emissió d‘esdeveniments més enllà dels estudis. L’antena  de Ràdio Martorell posteriorment amb una millor ubicació l’any 1991 aconseguia més cobertura i arribava a tots els barris de Martorell. L’any 1996 els estudis de Ràdio Martorell es mudaven al Centre Cultural, on està ubicat fins a l’actualitat. L’emissora compta amb una programació pròpia les 24 hores del dia. Els programes més destacats són: Revolta Sonora, Ressò Sardanista, Dando la nota, Mil Moments Musicals, Una rosa i tu, Martorell a debat, Jazzmúsica, El Ritual, o Rosebud. Actualment l’emissora té una pàgina Web amb podcast i recuperació de programes antics. https://martorelldigital.cat/radio/programes/

CRÈDITS

Idea orginal: Fran Almécija Mora

Coordinació i selecció de documents: Personal del servei d’Arxiu Municipal de Martorell

Redacció dels textos: Fran Almécija Mora

Col·laboracions: Agraïm la col·laboració de Ràdio Martorell

Nota: exposició inaugurada el 9 de juny 2022, dia internacional dela arxius i