Traducció no oficial gentilesa de Google

Arxiu Municipal de Martorell > Últimes Notícies > Biblioteca > Martorell Desaparegut

Martorell Desaparegut

Martorell Desaparegut

 

 

Ha ingressat un nou llibre a la biblioteca auxiliar: Martorell Desaparegut. Es tracta d’una obra molt interessant per conèixer la història i geografia dels darrers 160 anys del nostre poble. El seu autor és Alfred Mauri, doctor en Història Medieval, arqueòleg, i que va estar cap del servei del nostre arxiu durant molts anys. Sapigueu doncs que teniu una eina de rigor al vostre abast, consultable a l’Arxiu per qualsevol persona interessada.

Més imatges

CATEGORIES

Notícies Relacionades